Strona Główna BIP Strona Główna
Status prawny
 

 

Typ pliku Nazwa pliku pobierz
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 (Dz. U. z 2018, poz. 762)
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2018 poz. 1459)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 luty 2017 r. 
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. z 2017 r. poz. 626)