Strona Główna BIP Strona Główna
Status prawny
 

 

Typ pliku Nazwa pliku pobierz
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 (Dz. U. z 2015, poz. 812)
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2015 poz. 827)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1433)