Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnienie informacji publicznej
 

Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. 

Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: 95 722 58 99; 261 676 727
Fax: 261 676 707
e-mail: wkugorzow@ron.mil.pl


Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie .doc

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.