Strona Główna BIP Strona Główna
• Wolne stanowiska
 
2016-12-29 13:01:52
BATALION REPREZENTACYJNY WP W WARSZAWIE
Nabór do służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie.

 

  1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
  • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i
  • szefami rządów;
  • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
  • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.
  1. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego”
Uposażenie zasadnicze2900,00 zł;
Dodatek za długoletnia służbę wojskową
— od 3% uposażenia zasadniczego po 3 latach służby wojskowej (87,00 zł), 6% po6 latach (174,00 zł), 9% po 9 latach (261,00 zł)
Dodatek służbowy
(z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych) — 225,00;
Dodatek mieszkaniowy
900,00 zł (dla Warszawy)
Razem ok. 3500,00 zł netto
Inne należności finansowe (raz w roku):
Dodatkowe uposażenie roczne
3212,00 zł;
Gratyfikacja urlopowa
(na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza) — 1015,00 zł;
Równoważnik mundurowy
(nieopodatkowany, płatny w miesiącu kwietniu każdego roku) — 2332,00 zł;

Ponadto:

Zasiłek na zagospodarowanie
(po zawarciu drugiego kontraktu) — 3212,00 zł;
Dodatek za pełnienie nieetatowych służb (za każdą służbę) — 50,00 zł
  1. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (Ul. Hynka 2) w 2017 r.:
1) 12 styczeń;
2) 02 luty;
3) 02 marzec;
4) 06 kwiecień;
5) umaj;
6) 01 czerwiec;
7) 06 lipiec;
8) 03 sierpień;
9) 07 wrzesień;
10) 05 październik;
11) 16 listopad;
12) 07 grudzień.


Więcej informacji na stronie:
http://brepr.wp.mil.pl/pl/20.html