Strona Główna BIP Strona Główna
• Wolne stanowiska
 
2017-10-17 18:41:05
WYDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W WĘDRZYNIE
Informujemy, że Wydział Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie, posiada dwa wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych.


 

OFERUJEMY:
Ciekawą i pełną wyzwań służbę oraz możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, ponadto oferujemy:

Wynagrodzenie – 3200 zł brutto (dla stopnia szeregowego);

Dodatki do wynagrodzenia:

 • Dodatek specjalny – w wysokości do 900zł;
 • Dodatkowe uposażenie roczne (trzynasta pensja);
 • Dodatek mieszkaniowy za brak kwatery służbowej 450 zł lub zakwaterowanie w pokoju internatowym, a dla żołnierzy w związku małżeńskim mieszkanie służbowe;
 • Zasiłek na zagospodarowanie mieszkania – jedna miesięczna pensja po podpisaniu drugiego kontraktu;
 • Równoważnik mundurowy 524 zł. do osiemnastego miesiąca służby, a po półtora roku – 2300 zł;
 • Raz w roku gratyfikacja urlopowa w wysokości 1120 zł na żołnierza oraz każdego uprawnionego członka rodziny;
 • Należności z tytułu pełnienia służby dyżurnej – 50 zł;
 • Nagrody uznaniowe i zapomogi;
 • Po każdych trzech latach służby dodatek zwiększa się o 3% kwoty uposażenia zasadniczego;
 • Urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni w roku;
 • Urlop nagrodowy w wymiarze do 12 dni w roku;
 • Urlop okolicznościowy w wymiarze do 5 dni;
 • Możliwość wyjazdu na misję po za granicami kraju w ramach kontyngentów wojskowych;

Od kandydatów oczekuje się spełniania następujących wymagań:

 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia (niekaralność);
 • zdolność psychiczna i fizyczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej (określana przez właściwe RWKL, w toku postępowania kwalifikacyjnego)
 • odbyte szkolenie służby przygotowawczej bądź odbycie zasadniczej służby wojskowej)
 • wzrost co najmniej 175 cm (nie dotyczy kobiet) bez charakterystycznych wad zewnętrznych;
 • wykształcenie –minimum średnie;
 • niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od złożenia osobiście lub przesłanie drogą pocztową wniosku (pobierz) oraz wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej (pobierz).

Szczegółowych informacji na temat wakatów oraz postępowań kwalifikacyjnych udziela:
st. chor. Rafał CZAJKOWSKI – tel. 261676353


  <<< WSZYSTKIE