Strona Główna BIP Strona Główna
• Rok 2017
 
2017-06-22 14:15:27
ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY W TRYBIE OCHOTNICZYM

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych przez złożenie wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim.
Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.


We wniosku ochotnika zamieszcza się następujące dane:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, imie ojca,
 • datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,
 • kod pocztowy i adres zamieszkania, kategorię zdrowia do czynnej służby wojskowej,
 • numer telefonu,
 • aktualne miejsce pracy,
 • wykształcenie, nazwę szkoły, której jest absolwentem, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej, a w szczególności:
 1. inspektora uprawnionego do prowadzenia szkoleń zawodowych lub sportowych,
 2. operatora specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wojskowego,
 3. operatora sprzętu przeznaczonego do robót ziemnych,
 4. operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
 5. kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C,
 6. kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C+E,
 7. tłumacza,
 8. nurka,
 9. płetwonurka,
 10. skoczka spadochronowego,
 11. lekarza, pielęgniarza lub sanitariusza,
 12. kucharza,
 13. poziom znajomości języków obcych.
     Do wniosku, ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenia oraz przydatne kwalifikacje.

 

Żołnierze rezerwy zainteresowani odbyciem ćwiczeń wojskowych prosimy o kontakt z WKU w Gorzowie Wielkopolskim osobiście nr pokoju 116 lub telefoniczny 261-676-716 lub 261-676-728.


Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczym.