Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady współpracy
 

DECYZJA Nr 187/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
(Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r.)


DECYZJA Nr 212/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej
(Dz. Urz. MON z dnia 27 maja 2008 r.)