Strona Główna BIP Strona Główna
Porozumienia
 

Na mocy Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi podpisano porozumienia pomiędzy Wojskowym komendantem Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim a:

Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Gorzowie Wielkopolskim – 10.05.2010 r.;
  Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Sulęcinie – 13.08.2012 r.
  Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych
w Skwierzynie – 25.06.2012 r.
  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Sulęcinie – 11.06.2012 r.
  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich – 06.06.2012 r.
  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Słubicach  – 06.08.2012 r.
  Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Gorzowie Wielkopolskim – 11.06.2012 r.
  Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
w Gorzowie Wielkopolskim – 11.06.2012 r.