Strona Główna BIP Strona Główna
• 17WBZ
 

 

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana jest oddziałem ogólnowojskowym, wchodzącym w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

 

 

     Brygada przeznaczona jest do wykonania zadań przewidzianych planami operacyjnymi, prowadzenia działań bojowych w składzie związku taktycznego lub samodzielnie w ramach misji pokojowych w różnych strefach klimatycznych, w warunkach normalnej i ograniczonej widoczności, zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto brygada jest gotowa do udziału w reagowaniu na zagrożenia niemilitarne.


Do głównych zadań wykonywanych przez brygadę należy:

  • utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
  • realizacja planowanego procesu szkolenia pododdziałów i ich przygotowanie do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem;
  • realizacja zadań w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa lub podwyższania gotowości sił NATO. Zadanie to może być realizowane adekwatnie do narastania zagrożenia lub wyprzedzająco;
  • zachowanie wydzielonymi siłami i środkami gotowości do udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof niemilitarnych w ramach odpowiednich stopni gotowości alarmowej. Brygada wydziela siły i środki do akcji przeciwpowodziowych, ratunkowo-gaśniczych, odśnieżania, ochrony obiektów oraz zwalczania skutków ataków terrorystycznych. Realizowane jest to na obszarach odpowiedzialności, głównie w powiatach woj. lubuskiego.

ADRES:


17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
ul. Wojska Polskiego 17
66-300 MIĘDZYRZECZ
fax 261 674 330
SEKRETARIAT DOWÓDCY  tel. 261 674 207
NARODOWE SIŁY REZERWOWE  tel. 261 674 239, 785 309 238 (w godz. 7:00-15:30)
OFICER PRASOWY  tel. 261 674 241, 695 885 032