Strona Główna BIP Strona Główna
• Akademie Wojskowe i Szkoły Oficerskie
 

UWAGA

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.

 A K A D E M I E   I  W Y Ż S Z E   S Z K O Ł Y   O F I C E R S K I E


 
AKADEMIA WOSJK LĄDOWYCH
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
www.awl.edu.pl

 

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl

 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl

 

 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
00-910 Warszawa-Rembertów, Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
www.aon.edu.pl

 


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
www.wsosp.pl

 

 
UNIWERSYTET MEDYCZNY
90-647 Łódź, Plac Hallera 1
www.umed.pl

***

W Y K A Z   S Z K Ó Ł   P O D O F I C E R S K I C H 


SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
61-716 POZNAŃ, ul. Wojska Polskiego 86
www.spwl.mil.pl

 
SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303
www.wsosp.deblin.pl

 
SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
76-271 USTKA, Lędowo 1N
www.spustka.mw.mil.pl

***

W Y K A Z   S Z K Ó Ł   O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H
O   P R O F I L U   W O J S K O W Y M


OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE W DĘBLINIE
08-521 Dęblin 3, ul. II Pułku Kraków 5
www.lotnik.com


ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SKWIERZYNIE
66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 1
www.zst.skwierzyna.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
66-407 Gorzów Wlkp.,
ul. Czereśniowa 4e
www.zstio-gorzow.pl