Strona Główna BIP Strona Główna
• Pliki do pobrania
 

 

Typ pliku Nazwa pliku Pobierz
Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.
ZARZĄDZENIE Nr 4/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018 r.
Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/WAT/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2071/2018
UWAGA! DUŻY ROZMIAR PLIKU, OKOŁO 21MB
Decyzja Nr 397/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2015r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1414)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.z 2014r. poz. 1627)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 marca 2016r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z  dnia 9 września 2016r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.