Strona Główna BIP Strona Główna
• Kronika Fotograficzna
 

    Rok 1948. Komendant WKU z zastępcą wśród żołnierzy w JWRok 1945. Komendant RKU podczas uroczystości dożynkowych w Gorzowie Rok 1958. Powiatowa Komisja Poborowa


 Rok 1951. Grupa kadry RKU

por. Marian KALICKI1950-1956
Kier. Referatu III
 mjr Marian PELC
1957-1964 Kier. sekcji III
od 1965 Kier. Sekcji II
 Adam SZEWCZYK
1957-1961 pracownik Kancelarii
od 1962 prac. Sekcji I

kpt. RYNOWIECKI
od 1962 r. Oficer Sekcji I 
od 1963 Kierownik
Sekcji III     
kpt. WAJMAN
1963-1964 Kierownik Sekcji I 
por. PIETRZAK
od 1963 Oficer Sekcji I
  

 WKU w latach 2001-2003 r. zdobywała I miejsca we współzawodnictwie o najlepsze WKU w województwie lubuskim


2003 r. Ostatnim Dowódcą Garnizonu Gorzów Wlkp. był Wojskowy Komendant Uzupełnień płk Cz. Gawron. Gorzów Wlkp. w 2003 r. włączono do Garnizonu Skwierzyna.


Rok 1997. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gorzowie Wlkp. płk E. Petruk  z Komendantami WKU Międzyrzecz - J. Kuczyńskim, Sulęcin - płk   S. Bałandą, Gorzów Wlkp. – K. Osińskim przed budynkiem WSzW.


2003 r. Odchodzącego do rezerwy Komendanta WKU płk Cz. Gawrona zastąpił ppłk M. DEJ. W uroczystości uczestniczył Szef WSzW Zielona Góra płk Stanisław JODŁOWSKI  przedstawiciele lokalnej administracji oraz wielu gości.


Styczeń 2004 r. Pożegnanie 9 żołnierzy zawodowych odchodzących do rezerwy
w wyniku restrukturyzacji WKU


Październik 2004 r. Szkolenie żołnierzy rezerwy etatu WKU


Grudzień 2004 r. Wręczenie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych do WKU.


Wrzesień 2005. WKU w 60 rocznicę powstania po raz pierwszy obchodziła Święto WKU.


  Październik 2006. Szef  WSzW płk Z. Domański z kierowniczą kadrą WKU podczas ćwiczeń z żołnierzami rezerwy.


2006 r. Pokaz JRG PSPoż. z zakresu ratownictwa podczas ćwiczeń żołnierzami rezerwy.2007 r. Zakończenie roku szkolnego w Zespole szkół nr 15 im. Wojska Polskiego


2007 r. Kadra i pracownicy WKU w muzeum Oflag III C w Dobiegniewie.


WKU prowadzi promocje służby wojskowej na targach edukacyjnych ABSOLWENT-2009.Zdjęcie pamiątkowe w 64 rocznicę powstania WKU (2009 r.).


Spotkanie promocyjne w ZSTiO w Gorzowie Wlkp. (2009 r.).


WKU, zgodnie z zawartym porozumieniem, współpracuje z ZSTiO realizującej program klasy wojskowej (2010 r.).


Lipiec 2010 r. Pożegnano odchodzącego ze stanowiska Komendanta WKU ppłk Mieczysława DEJ.


W 2010 r. WKU obchodziła 65 rocznicę sformowania.


Szkolenie obronne z przedstawicielami administracji samorządowej (2011 r.).W 2011 r. zawarto porozumienie o współpracy z kołem nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.


Punkt promocyjny WKU na targach edukacyjnych ABSOLWENT-2011.


WKU prowadzi promocję wojska m.in. podczas uroczystości państwowych. Punkt odwiedził Szef WSzW w Zielonej Górze (2011 r.). Pierwsza siedziba RKU od 1945 r. Siedziba RKU/WKR w latach 50-tych


  Siedziba WKR w latach 50-tych i 60-tych Siedziba PSzW/WKU 1965 – 1980


Siedziba WKU 1980 –1999 Siedziba WKU od 2000 r.