Strona Główna BIP Strona Główna
• Kalendarium
 
REJONOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 1945 – 1955
 1. 15.09.1945 r. przybyła do Gorzowa grupa oficerów i podoficerów z RKU Skierniewice i RKU Bydgoszcz w celu założenia RKU Gorzów;
 2. Pierwszym komendantem w latach 1945-1948 był kpt. ADAMCZYK;
 3. Przyjęto wówczas strukturę: komendant, z-ca komendanta, kierownicy i wydziały I, II, III oraz kancelaria, w 1947 r. zmiana struktury organizacyjnej z wydziałów na referaty;
 4. RKU znajdowało się przy ul. Sikorskiego ( budynek dzisiejszej biblioteki);
 5. Teren administrowany to : miasto Gorzów, powiaty gorzowski, strzelecki i skwierzyński;
 6. Realizowane zadania:
  1. Administrowanie rezerwami osobowymi oraz uzupełnienie sił zbrojnych;
  2. Zakładanie ewidencji wojskowej realizowane w warunkach migracji ludności na Ziemie Zachodnie oraz trwającej od połowy września 1945 r. demobilizacji żołnierzy w związku z zakończeniem wojny;
  3. W 1948 r. realizowała zadanie odtworzenia i uporządkowania wojskowej ewidencji rezerw osobowych.
 
WOJSKOWA KOMENDA REJONOWA 1956 - 1965
 1. W strukturze organizacyjnej: komendant, kierownicy i sekcje I, II, III oraz kancelaria;
 2. WKR znajdowało się przy ul. Moniuszki (dzisiaj Prokuratura) a następnie przy ul. Jagiełły (obecnie budynek PKO);
 3. Teren administrowany to : miasto Gorzów, powiaty gorzowski i strzelecki.
POWIATOWY SZTAB WOJSKOWY 1965 -1975
 1. Przyjęto strukturę organizacyjną : szef, z-ca szefa ds. mobilizacji i uzupełnień, szef i wydział operacyjno - szkoleniowy, kierownicy i sekcje I, II, III oraz kancelaria;
 2. Siedziba w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich (dzisiaj Zespól Szkół Gastronomicznych).
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 1975 - 1999
 1. Struktura organizacyjna WKU : komendant, kierownicy i sekcje I, II, III oraz kancelaria;
 2. Teren administrowany przez WKU do 1988 r. pokrywał się z zasięgiem działania Urzędów Rejonowych administracji rządowej: Gorzów Wlkp., Myślibórz, Choszczno (25 miast i gmin);
 3. Od 1980 r. WKU przeniosła się do obiektów przy ul. Kosynierów Gdyńskich 21.
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ  1999 - 
 1. 01.01.1999 r. zmiana terenu administrowanego w związku z reformą administracyjną kraju;
 2. Terenem administrowanym pozostały : miasta Gorzów Wlkp. oraz powiaty gorzowski i strzelecko - drezdenecki (13 miast i gmin);
 3. 31.01.2000 r. zmiana dyslokacji WKU z ul. Kosynierów Gdyńskich 21 na ul. Wyspiańskiego 10;
 4. W 2003 r. WKU przeszła reorganizację. Zmniejszono liczbę etatów żołnierzy zawodowych i wprowadzono korpus służby cywilnej;
 5. W latach 2003-2005 wprowadzono informatyzację działalności WKU a w kolejnych latach następuje przejście prowadzonej ewidencji wojskowej na wersję elektroniczną;
 6. W 2008 roku rozpoczęto realizację programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych. WKU uczestniczy w akcji promocyjnej zawodowej służby wojskowej. Zakończono powoływanie do zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych;
 7. W 2009 r. w związku z wprowadzeniem tylko ochotniczych form służby wojskowej i zmianą zakresu zadaniowego Wydział Poboru i Uzupełnień zostaje przemianowany na Wydział Rekrutacji. Udział w poborze zastąpiono udziałem w kwalifikacji wojskowej;
 8. Od 1.01.2010 r. WKU otrzymuje nowe ustawowe zadania wynikające z profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Do dotychczasowych 4 ustawowych zadań dotyczących zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia, administrowania rezerwami, wykonywania świadczeń i współpracy w sprawach związanych z obronnością dodano 3 nowe dotyczące: rekrutacji ochotników do czynnej służby wojskowej zawodowej, kandydackiej, NSR) zarządzania kryzysowego oraz promocja obronności;
 9. Z dniem 1.01.2011 r. w związku z rozformowaniem WKU Sulęcin, WKU w Gorzowie Wlkp. przejmuje z tej jednostki ewidencję wojskową i zadania mobilizacyjne. Administrowany teren WKU powiększa się o obszar powiatów międzyrzeckiego, słubickiego i sulęcińskiego.
  WKU podlega wewnętrznej reorganizacji mającej na celu dostosowanie struktury organizacyjnej do nowego zakresu zdaniowego. W wyniku reorganizacji liczba etatów wojskowych została zmniejszona.
   
Aktualne zadania 

W okresie istnienia administracji wojskowej w Gorzowie Wlkp. jej status prawny oraz zakres działania określały:
 1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym;
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym;
 3. Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym; 
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, tekst jednolity z dnia 25.10.2004 r., z kolejnymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.