Strona Główna BIP Strona Główna
♦ Rok 2012 - Foto...
 
2012-01-14 14:55:57
Odprawa roczna WKU podsumowująca 2011 rok
W dniu 13.01.2012 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień przeprowadził roczną odprawę rozliczeniowo-koordynacyjną. Na odprawie dokonano oceny wykonania zadań w roku minionym oraz doprecyzowano i skoordynowano zasadnicze zamierzenia działalności w roku 2012
Pan Mirosław POKORSKI