Strona Główna BIP Strona Główna
♦ Rok 2012 - Foto...
 
2012-10-18 13:51:11
Powitanie oficera wydziału PMiAR.
W dniu 12.10.2012r. do WKU przybył kpt Dariusz KWIATKOWSKI w celu objęcia stanowiska Oficera Wydziału PMiAR.