Strona Główna BIP Strona Główna
• Pliki do pobrania
 

 

Typ pliku Nazwa pliku Pobierz
WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 859)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 598)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 poz. 449)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 poz. 417)
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 1459 z późn. zm.)