Strona Główna BIP Strona Główna
• Rok 2012
 

*** 

 >>> „GWIAZDY IRAKU” I WOJSKOWE ODZNAKI „ZA RANY I KONTUZJE” Z JEDNĄ GWIAZDKĄ

     W dniu 14.12.2012r. wręczono „GWIAZDĘ IRAKU” za udział w 8 zmianie w PKW w Iraku.

     Wręczono również Wojskową Odznakę „ZA RANY I KONTUZJE” Z JEDNĄ GWIAZDKĄ weteranom poszkodowanym w misjach wojskowych poza granicami państwa.

  ...więcej

*** 

 >>> WRĘCZENIE MEDALI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

     W dniu 12.12.2012r. w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ wręczył medale za zasługi dla obronności kraju rodzicom, których troje lub więcej dzieci pełniło czynną służbę wojskową, wyróżnionych decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.10.2012r. w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Uhonorowani zostali Państwo Katarzyna i Jan Dubiniec, Bożena i Bruno Nyda, Bożena i Zenon Ogrodowczyk, Bogumiła i Piotr Gołębiewscy, Bożena i Ferdynand Narożniak, Ewa i Henryk Kiełbik, Danuta i Kazimierz Januchowscy, Barbara i Bronisław Skłuccy, Pani Teresa Szwarc, Pani Irena Domagała.

  ...więcej

*** 

 >>> PROMOCJA SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO I NSR

     W dniu 07.12.2012r. w ramach promocji szkolnictwa wojskowego oraz ochotniczych form służby wojskowej przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień przy współudziale przedstawicieli z JW 3949 w Skwierzynie uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą klas maturalnych Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. Celem spotkania było przedstawienie oferty szkolnictwa wojskowego oraz warunki naboru do różnych form służby wojskowej.

  ...więcej

*** 

>>> TARGI PRACY - „DEBIUT NA RYNKU PRACY”

     W dniu 05.12.2012r. przedstawiciele WKU w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w „Mikołajkowych Targach Edukacji i Pracy” organizowanych przez Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocja i zasady naboru do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej oraz służby kandydackiej.

  ...więcej


***
>>> WRĘCZENIE MEDALI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU 

     W dniu 30.11.2012r. w Urzędzie Gminy Deszczno, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gorzowie Wlkp., Szef Wydziału Rekrutacji mjr Robert BARYLAK wręczył medale za zasługi dla obronności kraju rodzicom, których troje lub więcej dzieci pełniło czynną służbę wojskową, wyróżnionych decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.10.2012r. w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

  ...więcej

***
>>> INFORMACJA DLA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

     W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej kandydaci ubiegający się o powołanie do służby przygotowawczej nie muszą dostarczać do WKU zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

***

UWAGA !!!

 W ROKU 2013 SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ REALIZOWANE BĘDZIE DLA KORPUSU SZEREGOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

I TURNUS – od dnia 07 stycznia 2013r. – do dnia 25 kwietnia 2013r.
II TURNUS – od dnia 06 maja 2013r. – do dnia 29 sierpnia 2013r.
III TURNUS – od dnia 02 września 2013r. – do dnia 20 grudnia 2013r.
(Podstawa: Rozkaz Nr 1230/SG/P1 Szefa Szt. Gen. WP z dnia 14 listopada2012r.)

W ROKU 2013 PLANOWANE JEST RÓWNIEŻ URUCHOMIENIE SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW:

I TURNUS – od dnia 04 lutego 2013r. – do dnia 27 czerwca 2013r.
II TURNUS – od dnia 01 lipca 2013r. – do dnia 28 listopada 2013r.
(Podstawa: Rozkaz Nr 1230/SG/P1 Szefa Szt. Gen. WP z dnia 14 listopada 2012r.)

***
>>> PROMOCJA SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO I NSR

       W dniach 12.11.- 15.11.2012r. w ramach promocji  szkolnictwa wojskowego oraz ochotniczych form służby wojskowej przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. przy współudziale przedstawicieli WSOWL Wrocław uczestniczyli w cyklu spotkań z młodzieżą  szkół ponadgimnazjalnych na administrowanym terenie. Przedstawiciel WSOWL mjr Wojciech Czerechowski   zapoznał młodzież  klas  maturalnych  z  ofertą szkolnictwa wojskowego WSOWL, warunkami naboru, przedstawiono historię WSOWL, oraz warunki naboru do służby przygotowawczej i NSR. Spotkania ciszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży  dla której to okres podejmowania decyzji, jaką wybrać drogę dalszej edukacji.

  ...więcej

***
>>> NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     Tegoroczne uroczystości zorganizowane zostały w Gorzowie Wielkopolskim, najpierw w kościele katedralnym odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, z udziałem Wojewody, Wojska, Policji i Straży Pożarnej. W obchodach uczestniczył również Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze płk dr inż. Jarosław Siuda oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. ppłk dypl. Lucjan Jopkiewicz. Pod pomnikiem nie zabrakło również apelu pamięci i salwy honorowej, w ten sposób oddano hołd poległym w walce o wolną Polskę. Na koniec delegacje złożyły wiązanki kwiatów, oprócz części oficjalnej na mieszkańców czekał pokaz sprzętu wojskowego i strażackiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim przygotowała stoisko promocyjne gdzie każdy zainteresowany mógł zapoznać się z ochotniczymi formami służby wojskowej.

***
>>> ŚWIĘTO 35. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBR. POW. W SKWIERZYNIE

     W dniu 26.10.2012r. 35 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Skwierzynie obchodził swoje święto. Na placu przed ratuszem odbył się uroczysty apel pododdziałów dywizjonu z udziałem orkiestry reprezentacyjnej sił powietrznych i ochotniczego oddziału kawalerii, kultywującego tradycję 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim wystawiła stoisko promocyjne, na którym zaprezentowano wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocję i nabór do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej i kandydackiej.

***
>>> SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

       W dniu 23.10.2012r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z przedstawicielami zakładów pracy na administrowanym terenie: Nadleśnictwo Bogdaniec, Enea Operator Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp., PKS Gorzów sp. z o.o., Leks sp. z o.o. Sulęcin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Celem spotkania było zapoznanie z zasadami służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, świadczeń przysługujących pracodawcom zatrudniającym żołnierzy NSR , a także nawiązanie partnerskiej współpracy respektującej nadrzędność potrzeb obronnych państwa przy poszanowaniu opinii i oczekiwań pracodawców.

***
>>> TARGI PRACY - „DEBIUT NA RYNKU PRACY”

       W dniu 23.10.2012r. przedstawiciele WKU w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w Targach Pracy - „Debiut na rynku pracy” organizowanych przez Biuro Karier PWSZ i OHP-CEiPM w Gorzowie Wlkp.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocja i zasady naboru do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej oraz służby kandydackiej.

***

>>> WOJEWÓDZKIE TARGI EDUKACJI I PRACY W SŁUBICACH

        W dniu 16.10.2012r. przedstawiciele WKU w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w Wojewódzkich Targach Edukacji i Pracy w Słubicach „OHP jako realizator usług rynku pracy” organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa i Pracy w Słubicach.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocja i zasady naboru do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej oraz służby kandydackiej. 

***

>>> WRĘCZENIE GWIAZD IRAKU I AFGANISTANU ORAZ MIANOWANIA

        W dn. 12.10.2012r. w sali tradycji komendy  byłym żołnierzom zawodowym wręczono  medale za służbę w polskich kontyngentach wojskowych w Iraku i Afganistanie.

Również w tym dniu  żołnierzom rezerwy wręczono akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe. Wśród mianowanych obecni byli:

  • Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ppłk rez. Jan  

   FIGURA; mianowany na stopień pułkownika rezerwy;

  • Inspektor ds. obronnych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  mjr rez. Mirosław PIOTROWSKI; 

   mianowany na stopień podpułkownika rezerwy;

  • Kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Gorzowie Wlkp. mjr rez. Cezary  

   GRABOWSKI, mianowany na stopień podpułkownika rezerwy;

  • lekarz Szpitala  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. por. rez. Marek  BUSZKIEWICZ,  mianowany na stopień kapitana rezerwy.

        17.10.2012r. akt mianowania na stopień wojskowy porucznika rezerwy wręczono Wicestaroście Słubickiemu  ppor. rez. Leopoldowi OWSIAKOWI.

***

>>> PRZYWITANIE OFICERA WYDZIAŁU PMiAR

W dniu 12.10.2012r. do WKU przybył kpt. Dariusz KWIATKOWSKI w celu objęcia stanowiska Oficera Wydziału PMiAR.

 ***
>>> M.A.S.H II - PIKNIK MILITARNY

W sobotę 01. września 2012r. w ramach imprezy plenerowej pt.: „M.A.S.H II Piknik Militarny” organizowanej w Skwierzynie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim wystawiła stoisko promocyjne na którym zaprezentowano wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocję i nabór do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej i kandydackiej.

        ...więcej

***

>>> OGÓLNOPOLSKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SPORTOWO–OBRONNE W BOLESŁAWCU

     W dniach 17-21.09.2012r. odbędą się „Ogólnopolskie drużynowe mistrzostwa sportowo–obronne w Bolesławcu dla uczniów klas o profilu wojskowym

 oraz

    w dniach 21-23.09.2012r. odbędą się Ogólnopolskie indywidualne i drużynowe mistrzostwa sportowo–obronne w Bolesławcu dla żołnierzy NSR".

      Organizatorem zawodów sportowo – obronnych jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Ochotnicy deklarujący uczestnictwo w zawodach powinni dokonać zgłoszenia bezpośrednio do Wiceprezesa Stowarzyszenia Pana Bogdana FIJAŁKOWSKIEGO (tel. 500 084 348) do dnia 10 września 2012r.

***

 >>> INFORMACJA DOTYCZĄCA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

     Powołanie do służby przygotowawczej na III turnus - planowany od dnia 03 września 2012r do dnia 21 grudnia 2012r - zostało zakończone. Wnioski osób, które nie zakwalifikowały się będą rozpatrywane na turnusy w 2013 roku.

 ***

 >>> NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU 2013/2014

     W roku akademickim 2013/2014 uczelnie wojskowe przyjmą 480 maturzystów, więcej niż w tym roku – wynika z projektu rozporządzenia MON w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

 ...więcej

***

>>> ODZNACZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

W dniu 27.07.2012r. w WKU w Gorzowie Wielkopolskim Szef WSzW w Zielonej Górze płk dr. inż Jarosław SIUDA w obecności żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, wręczył żołnierzom  rezerwy odznaczenia wojskowe: "Gwiazda Iraku", "Gwiazda Afganistanu" oraz "Gwiazda Czadu".

        ...więcej

***

>>> II MISTRZOSTWA SPORTOWO-OBRONNE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

     Mamy przyjemność powiadomoć, że Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando jest organizatorem II mistrzostw Sportowo-Obronnych Narodowych Sił Rezerwowych. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Zapraszamy do udziału.   

***

>>> MIĘDZYKULTUROWE TARGI PRACY W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W GORZOWIE WLKP.

W dniu 22.06.2012r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła w Międzykulturowych Targach Pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Targi miały na celu zapoznanie młodzieży i przyszłych studentów z ofertą edukacyjną wraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju. Oferta kierowana była do osób zainteresowanych kształceniem na różnych szczeblach nauczania oraz do osób chcących podjąć lub zmienić pracę.

Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku zaprezentowała wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocję i nabór do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, służby zawodowej i kandydackiej.

           ...więcej

***

 >>> UWAGA !!!

     W związku z pismem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 11.06.2012r. informujemy, że II turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów planowany na okres od dnia 02 lipca do dnia 30 listopada 2012r. - nie będzie realizowany.

 ***

>>> SZKOLENIE PPOŻ

     Zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń na 2012 rok w dniu 31 maja 2012 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się szkolenie z ochrony przeciwpożarowej kadry i pracowników wojska z udziałem załogi i sprzętu bojowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

           ...więcej

***

>>> DZIEŃ WETERANA

     29.05.2012. Gorzów Wielkopolski. Przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego a następnie w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień z okazji Dnia Weterana odbyła się uroczysta zbiórka członków Gorzowskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

     Inicjatorem spotkania był Prezes Stowarzyszenia chor. szt. rez. Jerzy Wernerowski .W trakcie uroczystości złożono kwiaty przed pomnikiem, uczczono poległych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych minutą ciszy oraz podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia wręczając przy tej okazji medale i listy gratulacyjne wyróżniającym się członkom. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z misji pokojowych.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim ppłk Lucjan Jopkiewicz podziękował uczestnikom za promowanie i kształtowanie właściwego wizerunku Wojska Polskiego na administrowanym terenie oraz złożył życzenia weteranom misji zagranicznych.

           ...więcej

***

>>> DZIEŃ PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJSKA POLSKIEGO

     W dniu 12.05.2012r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza uczestniczyli w pikniku rodzinnym z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego Nr 15 w Gorzowie Wlkp.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej, w tym promocja i zasady naboru do służby wojskowej.

     W czasie festynu młodzież, rodzice oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawioną broń na stoisku oraz pojazd opancerzony Rosomak.

           ...więcej

***

>>> TARGI EDUKACJI I PRACY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

     W dniu 18.04.2012r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w targach Edukacji i Pracy w Kostrzynie nad Odrą „ Kariera- Praca-Przedsiębiorczość” organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kostrzynie nad Odrą.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocja i zasady naboru do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej i służby kandydackiej.

           ...więcej

 ***
>>> X TARGI EDUKACYJNE ABSOLWENT 2012

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła po raz kolejny w targach edukacyjnych, które odbyły się 6-7 marca 2012r. w HALI AWF przy ul. Słowiańskiej.

     Targi miały na celu zapoznanie młodzieży i przyszłych studentów z ofertą edukacyjną wraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju. Oferta targowa kierowana była do osób zainteresowanych kształceniem na różnych szczeblach nauczania oraz do osób chcących podjąć lub zmienić pracę.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku w hali targowej zaprezentowała wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocję i nabór do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej i kandydackiej.

           ...więcej


***

>>> TARGI EDUKACYJNE ABSOLWENT – 10 edycja

     Serdecznie zapraszamy do odwiedzania tegorocznych jubileuszowych X Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2012, które odbędą się w 4 miastach ...

           ...więcej

 ***

>>> KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2012

...więcej

***

>>> RUSZYŁA KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA 2012 ROK

     Od 6. lutego 2012r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowych z dnia 27 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku na terenie administrowanym przez WKU, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.

     Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień rozpoczął kwalifikację wojskową  w powiecie gorzowskim, która będzie trwała do 1. marca,  a od 13. lutego rozpocznie się w powiecie słubickim do 2. marca.

           ...więcej

 

 ***

 >>> ODPRAWA ROCZNA WKU PODSUMOWUJĄCA 2011 ROK

     W dniu 13.01.2012r. Wojskowy Komendant Uzupełnień przeprowadził roczną odprawę rozliczeniowo-koordynacyjną. Na odprawie dokonano oceny wykonania zadań w roku minionym oraz doprecyzowano i skoordynowano zasadnicze zamierzenia działalności w roku 2012. Odprawa była także okazją do podziękowania żołnierzom i pracownikom za wkład pracy wniesiony w realizację zadań 2011 roku.

           ...więcej

***

 >>> XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

     W dniu 08 stycznia 2012r. w Gorzowie Wielkopolskim zagrał XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główna impreza odbywała się na Starym Rynku przy Katedrze. W ramach imprezy Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim razem z 35. Samodzielnym dywizjonem rakietowym OP ze Skwierzyny wystawiła punkt promujący szkolnictwo wojskowe, służbę przygotowawczą, ochotnicze formy służby wojskowej oraz służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych.

           ...więcej

***

 >>> UWAGA!
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów na rok 2012 odbywać się będzie:

a)  I turnus – od dnia 6 lutego do dnia 28 czerwca;
b) I
I
turnus – od dnia 2 lipca do dnia 30 listopada.

Szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych na rok 2012 odbywać się będzie:

a)   I turnus – od dnia 16 stycznia do dnia 30 kwietnia;
b)  II turnus – od dnia 7 maja do dnia 31 sierpnia;
c) III turnus – od dnia 3 września do dnia 21 grudnia.
***

 >>> UWAGA!

     Informujemy, że od 1. stycznia 2012 roku przestaje funkcjonować poczta e-mail wkugorzow@sow.mil.pl .

Nowy adres kotna internetowego na który już od 15.12.2011 roku można wysyłać wiadomości to: wkugorzow@wp.mil.pl