Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacje ogólne
 
SŁUŻBA OKRESOWA

***

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy oraz pozostali żołnierze rezerwy, którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służb, którego wzór znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, mogą ochotniczo zgłaszać się do pełnienia okresowej służby wojskowej na stanowiskach nie związanych z nadanym przydziałem kryzysowym. W takim przypadku wniosek należy złożyć do właściwego komendanta uzupełnień.

Potrzeby w zakresie uzupełniania stanowisk w ramach okresowej służby wojskowej określają:

  • Dowódca Operacyjny Sił zbrojnych, w porozumieniu z dowódcą RSZ (równorzędnym), w przypadku zadań realizowanych poza granicami państwa, w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW);
  • dowódcy RSZ (równorzędni), w pozostałych przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku służby pełnionej w podległych jednostkach wojskowych.