Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl. Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  • Obywatelami a administracją
  • Przedsiębiorcami a administracją
  • Instytucjami administracji publicznej

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.
Warunki korzystania
Warunki korzystania określają zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 415) platforma ePUAP odgrywa podstawową rolę w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. Celem zbudowania platformy ePUAP było:

  • stworzenie jednolitego, bezpiecznego, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej,
  • skrócenie czasu i obniżenie kosztów udostępniania zasobów informacyjnych oraz funkcjonalności systemów dziedzinowych administracji publicznej.


Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej WKU w Gorzowie Wielkopolskim obywatele aktualnie mogą przesłać:

Pismo ogólne do WKU w Gorzowie Wielkopolskim

Aby złożyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim pismo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Konto można założyć na stronie » epuap.gov.pl.

Załączniki do przesłanego dokumentu elektronicznego powinny być w jednym z poniższych formatów:
.rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf.

Załączniki można przesłać spakowane do formatu .zip.

Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 3 MB.

Więcej bieżących informacji na temat platformy

Wprowadzona została nowa funkcjonalność na portalu e-puap dla Wojskowych Komend Uzupełnień dotycząca:

 UWAGA

Jeżeli chcemy skorzystać z nowych funkcjonalności na przeglądarkach: Firefox oraz Chrome należy zastosować się do poniższych instrukcji:

Firefox:
1. Otworzyć przeglądarkę Firefox
2. W polu adresu wpisać: about:config
3. Wyszukać "pdfjs.disabled"
4. Zmienić wartość z "false" na "true"
5. Zrestartować przeglądarkę

Chrome:
1. Otworzyć przeglądarkę Chrome
2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz"
4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz"
5. Zrestartować przeglądarkę