Strona Główna BIP Strona Główna
• Pliki do pobrania
 
Typ pliku Nazwa pliku Pobierz
Wniosek w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 poz. 321)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych (Dz. U. z 2015 poz. 551)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy niezawodowych (Dz.U. 2005 nr 28 poz. 242)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. 2011 nr 73 poz. 394)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 poz. 155)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1414)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. 2013 poz. 1532)
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. 2013 poz. 1284).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015 poz. 950).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534)