Strona Główna BIP Strona Główna
• Rok 2013
 

***  

 >>> ŻYCZENIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

       

***  

 >>> SPOTKANIE ROBOCZE Z PRZEDSTAWICIELAMI TOAP

     W dn. 19 i 20.11.2013 r. w siedzibie WKU odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami TOAP z administrowanego terenu w celu omówienia realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia procesu mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej oraz sporządzania wniosków o mianowanie.

  ...więcej

*** 

 >>> TARGI EDUKACJI I PRACY

     Dnia 14.11.2013r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyła w Targach Edukacji i Pracy pt: „Edukacja-Praca-Kariera”. Zorganizowane przez UAM Collegium Polonicum w Słubicach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wlkp.

Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocja i zasady rekrutacji do służby przygotowawczej, zawodowej, kandydackiej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

  ...więcej

***  

 >>> NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się od mszy św. w katedrze z udziałem pocztów sztandarowych i kompanii reprezentacyjnych: policji, Państwowej Straży Pożarnej, wojska, harcerzy i kadetów.

     Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, z udziałem Wojewody oraz zaproszonych gości. W obchodach uczestniczył również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. ppłk dypl. Lucjan Jopkiewicz. Pod pomnikiem nie zabrakło również apelu pamięci i salwy honorowej, w ten sposób oddano hołd poległym w walce o wolną Polskę.

     Na koniec delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim przygotowała stoisko promocyjne gdzie każdy zainteresowany mógł zapoznać się z ochotniczymi formami służby wojskowej.

  ...więcej

***  

 >>> UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KADETÓW ZSTiO

     W piątek 08 listopada na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się ślubowanie kadetów z klasy o profilu wojskowym z ZSTiO oraz wręczenia certyfikatów ukończenia szkolenia w ramach "Wychowania proobronnego”.

     Uroczystość została zorganizowana przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz 35 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Skwierzynie.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim wystawiła stoisko promocyjne, na którym przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym zasady rekrutacji do służby przygotowawczej, zawodowej i kandydackiej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

  ...więcej

***  

 >>> 27 PAŹDZIERNIKA - ŚWIĘTO TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

     Od 2013 r. obchodzimy, przypadające na dzień 27 października, Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które zostało ustanowione Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r.

     Data Święta upamiętnia podpisanie w dniu 27 października 1918 r. Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej powołującej do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, które stały się pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Data ta podkreśla ponad 90. letnią tradycję Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Zarządzenie to jednocześnie unieważnia decyzję Ministra Obrony Narodowej wprowadzające Święto WKU nawiązujące do daty 15 września.

     W okresie 68 letniego funkcjonowania WKU w Gorzowie Wielkopolskim powstały trwałe i bogate, lokalne więzi związane w szczególności z miastem i administrowanymi powiatami. Spontaniczne więzi i doświadczenia dotyczą głównie współpracy z lokalną administracją rządową i samorządową, Pocztą Polską, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz stacjonującymi do 1999 r. w Gorzowie Wielkopolskim jednostkami wojskowymi.

     W związku z przypadającym Świętem nastąpiły pierwsze nadania odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Została ona wprowadzona przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją nr 25/MON z dnia 12 lutego 2013 r. Odznaka w swojej symbolice nawiązuje do tradycji administracji wojskowej oraz naszego WKU.

  ...więcej

***  

 >>> UDZIAŁ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W WOJEWÓDZKICH TARGACH EDUKACJI I PRACY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

     Dnia 24 października 2013r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyła w Wojewódzkich Targach Edukacji i Pracy „Rynek pracy – pracodawca – pracownik – symbioza kariery”, które odbyły się w Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Kostrzynie nad Odrą.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocja i zasady rekrutacji do służby przygotowawczej, zawodowej i kandydackiej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

  ...więcej

*** 

  >>> INFORMACJA

     DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014r.

     ZARZĄDZENIE Nr 13 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015.

***  

 >>> JUBILEUSZ 30-LECIA ORAZ 25 –LECIA SŁUŻBY I PRACY ZAWODOWEJ ŻOŁNIERZY

     W dniu 20.09.2013 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 30-lecia oraz 25 –lecia służby i pracy zawodowej żołnierzy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim. W uroczystości wziął udział Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze oraz żołnierze zawodowi i pracownicy korpusu służby cywilnej zatrudnieni w naszej instytucji.

  ...więcej

***  

 >>> ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

      15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje święto – Święto Wojska Polskiego. Święto ustanowione zostało 30 lipca 1992 roku i nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, która dzień ten obchodziła właśnie 15 sierpnia w rocznicę rozpoczęcia przez pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej forsowania Wieprza pod Kockiem.

     15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną niepodległość. Wojsko Polskie świetnie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielką Wiktorię nad Armią Czerwoną i zapewniło Ojczyźnie niepodległy byt.

     W dniu dzisiejszym, po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Kierujemy naszą uwagę na to, co w życiu państw i narodów jest najważniejsze i najcenniejsze. Na cnoty narodowe, umiłowanie wolności, suwerenność, honor i wierność dla dobra ojczyzny.

     Obchody tego święta są okazją nie tylko do refleksji o tradycjach wojennych ale i pokojowych dokonaniach wojska, w tym naszego urzędu. Armia polska od wielu lat przechodzi ogromne zmiany organizacyjne. Zmienia się jej liczebności, uzbrojenie oraz zadania jakie przed nią stoją.

  ...więcej

***  

 >>> ODZNACZENIA WOJSKOWE ORAZ MIANOWANIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

      W dn. 28.06.2013r. w sali tradycji wręczono  medale za nienaganną służbę w IX zmianie w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami Państwa "Gwiazda Afganistanu" oraz akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe w korpusie oficerów.

 

  ...więcej

*** 

  >>> UWAGA !!!

     Ukazało się nowe zarządzenie w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015.

ZARZĄDZENIE Nr 13/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 maja 2013r.


***
 

 >>> SZKOLENIE PPOŻ

       Zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń na 2013 rok w dniu 27 maja 2013 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się szkolenie z ochrony przeciwpożarowej kadry i pracowników wojska z udziałem załogi i sprzętu bojowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

   ...więcej

***

 >>> WRĘCZENIE MEDALI PRACOWNIKOM WOJSKA

       W dniu 30 kwietnia 2013r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce uroczyste wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju” pracownikom Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim nadanych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie Decyzji nr 923/KADR z dnia 17 kwietnia 2013 r. Wyróżnione zostały nw. osoby:

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

  • WIESZACZEWSKA Bożena

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

  • DĄBROWSKA Dorota
  • FRACKIEWICZ Maria
  • GAWRYSIAK Marlena
  • PROMIŃSKA – BŁASZCZUK Magdalena
  • WIECH Magdalena.

   ...więcej

***

 >>> ODZNACZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

       W dniu 29.03.2013r. w WKU w Gorzowie Wlkp. Komendant WKU ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ w obecności żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, wręczył żołnierzom rezerwy odznaczenia wojskowe: „Gwiazda Afganistanu”, „Gwiazda Iraku” oraz odznaczenie za długoletnią służbę.

   ...więcej

***

 >>> OBCHODY ŚWIĘTA 12 KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU PIECHOTY

      Dnia 15 marca 2013r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim wzięła udział w uroczystościach związanych ze świętem nieistniejącego już 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty /Zmechanizowanego, późniejszej 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej/ zorganizowanych przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Obchody odbyły się na terenie byłej jednostki wojskowej przy ulicy Myśliborskiej. 

   ...więcej

***

 >>> XI TARGI EDUKACYJNE ABSOLWENT 2013

       Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim po raz kolejny uczestniczyła w targach edukacyjnych, które odbyły się w dniach 5-6 marca 2013r. w HALI AWF przy ul. Słowiańskiej.

  ...więcej

***  

 >>> ODZNACZENIA WOJSKOWE ORAZ MIANOWANIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

       W dn. 22.02.2013r. w sali tradycji komendy  byłym żołnierzom zawodowym wręczono  medale za służbę w polskich kontyngentach wojskowych w Iraku i Afganistanie.

Również w tym dniu  żołnierzom rezerwy wręczono akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe.

 

  ...więcej