Strona Główna BIP Strona Główna
• Rok 2014
 

***

  >>> POŻEGNANIE PANA MARIANA DRĄGA

     2014.12.31 - Pożegnanie pana Mariana Drąga, inspektora wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami w związku z zakończeniem pracy w komendzie.

***

  >>> UWAGA!
     Wolne miejsca do służby przygotowawczej dla ochotników posiadających prawo jazdy kat. „C
Termin powołania: 08.01.2015r. do 30.04.2015r.

Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Kontakt: 957556722

***

  >>> WRĘCZENIE PATENTÓW OFICERSKICH ORAZ WYRÓŻNIENIE GWIAZDĄ AFGANISTANU

      Dnia 5 grudnia 2014r. o godzinie 11:00 na Sali tradycji Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ wręczył 4 żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych Patenty Oficerskie oraz dokonał wręczenia gwiazdy Afganistanu.

  ...więcej

***

  >>> NABÓR DO JW 2423 w ŻAGANIU

      Informujemy, że w dniu 09 grudnia br. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
W szczególności poszukiwane sp specjalności:
• dowódca kompanii STW: por/kpt. SW: 20B02;
• dowódca plutonu STW: ppor./por. SW: 20B02;
• dowódca załogi STW: kpr./st.kpr./plut. SW: 20B22;
oraz w korpusie szeregowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.

***

 >>> Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu

      Prowadzony jest nabór do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu (specjalności logistyczne i pancerne). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 25 listopada 2014r. o godzinie 8:00 w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu, ul. Żarska 3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przeprowadzany również egzamin ze sprawności fizycznej. Kandydaci powinni posiadać: książeczkę wojskową, dowód osobisty, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, prawo jazdy (jeżeli posiada), inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe), strój sportowy, numer NIP, kontrakt NSR (jeżeli posiada).

***

 >>> Nabór do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej

      12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie od 18 listopada 2014r. będzie prowadziła kwalifikacje wstępne, które odbywać się będą dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje mogą zgłaszać się: -żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, - żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych).dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania. Ponadto występują wolne stanowiska w Narodowych Siłach Rezerwowych.

***

  >>> OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W LUBUSKIEM

      W dniu 11 listopada 2014r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Lucjan Jopkiewicz uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Niepodległości, które odbyły się przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. Uroczystość poprzedziła msza w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. W czasie uroczystości zorganizowano punkt promocyjny gdzie pracownicy WKU przedstawiali wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym zasady rekrutacji do służby przygotowawczej, zawodowej, kandydackiej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

  ...więcej

***

  >>> DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

      W dniu 29.10.2014r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Lucjan JOPKIEWICZ uczestniczył w uroczystej konferencji jubileuszowej pt. A myśmy szli i szli – niepokonani ! 25 lat Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp. Uroczystość odbyła się w WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

  ...więcej

***

  >>> 27 PAŹDZIERNIKA - ŚWIĘTO TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

      Od 2013 r. obchodzimy, przypadające na dzień 27 października, Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które zostało ustanowione Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r.

     Data Święta upamiętnia podpisanie w dniu 27 października 1918 r. Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej powołującej do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, które stały się pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Data ta podkreśla ponad 90. letnią tradycję Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Zarządzenie to jednocześnie unieważnia decyzję Ministra Obrony Narodowej wprowadzające Święto WKU nawiązujące do daty 15 września.

     W okresie 69 letniego funkcjonowania WKU w Gorzowie Wielkopolskim powstały trwałe i bogate, lokalne więzi związane w szczególności z miastem i administrowanymi powiatami. Spontaniczne więzi i doświadczenia dotyczą głównie współpracy z lokalną administracją rządową i samorządową, Pocztą Polską, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz stacjonującymi do 1999 r. w Gorzowie Wielkopolskim jednostkami wojskowymi.

     W związku z przypadającym Świętem nastąpiły nadania odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Została ona wprowadzona przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją nr 25/MON z dnia 12 lutego 2013 r. Odznaka w swojej symbolice nawiązuje do tradycji administracji wojskowej oraz naszego WKU.

  ...więcej

***

 >>> REKRUTACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE OFICERÓW

      Jednostka Wojskowa 3949 w Skwierzynie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów. Szczegółowych informacji udzieli: por. Maciej PISARSKI – tel. 95 7177424.

***

  >>> UWAGA!

***

 >>> MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERSKIM ORAZ WYRÓŻNIENIA MEDALAMI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

      Dnia 03 października 2014r. o godzinie 10:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Jednocześnie w tym dniu dokonano wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej. Wyróżnienia wręczył Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan poseł Stefan Niesiołowski w asyście Dyrektora Departamentu Kadr MON Pana gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego oraz Wojewody Lubuskiego Pana Jerzego Ostroucha. W uroczystości uczestniczyli również Pani Posłanka Krystyna Sibińska, Pan Poseł Witold Pahl, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze Pan płk Roman Siciński oraz zaproszeni goście.

...więcej

***

 >>> UWAGA!, UKAZAŁA SIĘ ...

      DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

***

 >>> NOWA FUNKCJONALNOŚĆ PORTALU E-PUAP

***

 >>> MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERSKIM

      W dniu 14 sierpnia 2014r. na placu apelowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną uroczyście dokonała wręczenia akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim dla żołnierzy rezerwy niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej. Podstawą wręczenia aktów mianowania była decyzja Dyrektora Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, która zawierała nazwiska 380 żołnierzy rezerwy mianowanych na wyższe stopnie wojskowe.

  ...więcej

***

 >>> ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - 15.08.2014r.

      15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną niepodległość. Wojsko Polskie świetnie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielką Wiktorię nad Armią Czerwoną i zapewniło Ojczyźnie niepodległy byt.
     W dniu dzisiejszym, po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Kierujemy naszą uwagę na to, co w życiu państw i narodów jest najważniejsze i najcenniejsze. Na cnoty narodowe, umiłowanie wolności, suwerenność, honor i wierność dla dobra ojczyzny.

  ...więcej

***

 >>> UWAGA!

      OD DNIA 01 SIERPNIA 2014 ROKU OBOWIĄZUJĄ ZNOWELIZOWANE PRZEPISY USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY!

   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2014 poz. 773

***

 >>> SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP

      Z dniem 01 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. 2014 poz. 773) która wprowadziła szereg korzystnych zmian w przepisach dotyczących służby żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz ich pracodawców ...więcej

***

 >>> MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERSKIM

      Dnia 25 lipca 2014r. o godzinie 11:00 na Sali tradycji WKU nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim dla osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej. Jednocześnie w tym dniu dokonano wręczenia Gwiazd Iraku i Afganistanu oraz Patentów Oficerskich. Wyróżnienia wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ.

  ...więcej

***

 >>> POŻEGNANIE STAŻYSTÓW ZSTiO

      25.07.2014r. Wojskowy Komendant Uzupełnień pożegnał i podziękował stażystom z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. którzy realizowali staż z Programu Unijnego.

  ...więcej

***

 >>> WRECZENIE AKTÓW MIANOWANIA ORAZ PATENTÓW OFICERSKICH

      Dnia 23 czerwca 2014r. o godzinie 11:00 na Sali tradycji WKU nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania oraz patentów oficerskich osobom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej. Akty wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ.

  ...więcej

***

 >>> MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERSKIM

      Dnia 13 czerwca 2014r. o godzinie 9:00 oraz 11:00 na Sali tradycji WKU nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim dla osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej. Akty wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ. W uroczystości wręczenia aktów mianowani uczestniczył przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kadr MON Pan ppłk Marek Aksiutin.

  ...więcej

***

 >>> WOJEWÓDZKIE ZAWODY STRZELECKICH KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU

      W dniu 14.06.2014 r. na strzelnicy garnizonowej w Skwierzynie, reprezentacja WKU w składzie:
 • kpt. Arkadiusz Chudoba
 • kpt. Zdzisław Stawski
 • mjr rez. Janusz Kucz
brała udział w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju zorganizowanych przez Biuro Zarządu Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Gorzowie Wlkp.

Nasza reprezentacja dobrze zaprezentowała się w tych zawodach i zajęła I miejsce wśród drużyn zaproszonych przez organizatora zawodów.

  ...więcej

***  

 >>> SZKOLENIE PPOŻ

      Zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń na 2014 rok w dniu 16 maja 2014 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się szkolenie z ochrony przeciwpożarowej kadry i pracowników wojska z udziałem załogi i sprzętu bojowego JRG Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

  ...więcej

***  

 >>> UWAGA, PLANOWANE TERMINY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW PEŁNIONEJ W KILKU OKRESACHNA ROK 2014


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W KORPUSIE PODOFICERÓW

(dla studentów w dwóch okresach):
 
I turnus II okres szkolenie specjalistyczne : lipiec-sierpień;

II turnus I okres szkolenie podstawowe: lipiec – wrzesień;

   Szkolenie rozpocznie się od 01 lipca 2014r. w ośrodku zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, utworzony na bazie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
   Termin składania wniosków do dnia 27.05.2014r. Zainteresowanych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie. /ważne do wniosku należy załączyć zaświadczenie o pobieraniu nauki/.
***  

 >>> INFORMACJA

     Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Olsztynie. Szczegółowych informacji w tym zakresie , w tym wymogów stawianych kandydatom na stanowisko dyrektora , można uzyskać:-na stronie internetowej: www.oazwroclaw.wp.mil.pl - w zakładce "Aktualności".
***

 >>> ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

     Żołnierze rezerwy chętni do odbycia ćwiczeń wojskowych w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w terminie 21.05.-30.05.2014 r. proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim pok. nr 116 lub telefonicznie 957556719 - p. Magdalena PROMIŃSKA-BŁASZCZUK.
Jesteś zainteresowany i chętny?, śpiesz się – zostało mało czasu!

***

 >>> UWAGA NOWOŚĆ!!

     Istnieje możliwość przeniesienia się w trakcie roku akademickiego ze studiów cywilnych (stacjonarnych i niestacjonarnych) na studia wojskowe – po spełnieniu określonych wymagań. Dzięki takiej formie – osoby, które nie dostaną się w pierwszej turze na studia wojskowe mogą podjąć je zaczynając naukę na studiach cywilnych na Wydziale Zarządzania.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław


Sekretariat Wydziału Zarządzania: tel. 71 7 658 523
Rekrutacja: tel. 71 7 658 576, 151

Sekretariat Wydziału Zarządzania: m.krystek@wso.wroc.pl
Rekrutacja: rekrutacja@wso.wroc.pl

***  

 >>> MIANOWANIE PODOFICERÓW NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERÓW

     Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1335) zmieniła w art. 72 ustawy o powszechnym obowiązku obrony z dniem 01.01.2014 r. zniosła następujące stopnie wojskowe: starszy plutonowy, sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy, młodszy chorąży sztabowy i chorąży sztabowy. W związku z tym żołnierzy rezerwy i osoby nie podlegające obowiązkowi służby wojskowej posiadające wymienione stopnie wojskowe mianuje się na wyższe stopnie wojskowe:
 1. starszych plutonowych – na stopień sierżanta;
 2. sierżantów sztabowych i starszych sierżantów sztabowych – na stopień młodszego chorążego;
 3. młodszych chorążych sztabowych i chorążych sztabowych – na stopień starszego chorążego sztabowego.
     Mianowanie nastąpi na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania danej osoby (w przypadku WKU w Gorzowie właściwość ta obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski, pow. gorzowski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński i strzelecko- drezdenecki).
     Ze względów technicznych i proceduralnych w zakresie prowadzenia ewidencji wojskowej w stosunku do osób nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej (ukończone 60 lat życia) WKU w zakresie rocznika 1952 i starszych nie ma możliwości ustalenia wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o mianowanie. W związku z tym zasadność mianowania tych osób jest ustalana na podstawie indywidualnych zgłoszeń, po okazaniu książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym stopnia wojskowego (innego dokumentu potwierdzającego mianowanie – nr i data rozkazu i kto mianował). Osoby te proszone są o zgłaszanie się do WKU.
***

 >>> KURSY-SZKOLENIA KADRY REZERWY

***  

 >>> TARGI EDUKACJI pt: „DNI KARIERY”

     W Dniu 27.03.2014r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyła w Targach Edukacji pt: „Dni Kariery”. Zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocja i zasady rekrutacji do służby przygotowawczej, zawodowej, kandydackiej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

  ...więcej

 

***  

 >>> SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

     W dniu 25.03.2014r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą klas gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Kostrzynie nad Odrą, w ramach imprez edukacyjnych „ Kalejdoskop zawodów” . Spotkanie miało na celu przybliżenie zawodów związanych z bezpieczeństwem i ochroną, oraz propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kpt. Arkadiusz CHUDOBA przedstawił proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, omówił zasady naboru do zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej , służby w ramach NSR, służby kandydackiej.

  ...więcej

 

***  

 >>> WRĘCZENIE MEDALI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

     W dniu 21.03.2014r. w gminie Cybinka, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ wręczył medale za zasługi dla obronności kraju rodzicom, których troje lub więcej dzieci pełniło czynną służbę wojskową.

  ...więcej

***

 >>> DNI OTWARTE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

     Informujemy, że w dniach 22 marca oraz 5 kwietnia bierzącego roku w Wojskowej Akademii Technicznej imienia J. Dąbrowskiego odbędą się dni otwarte.
w godzinach 8:00 - 14:00
miejsce: Klub WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a
 • Informacje o WAT i zasadach rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia, wojskowe i cywilne:
 1. Stoisko promocyjno-informacyjne Sekcji ds. Rekrutacji - informacje, rejestracja na studia I stopnia, przyjmowanie wniosków na studia wojskowe, stanowisko do internetowej rejestracji kandydatów;
 2. Informacje samorządu studentów, Koła Historycznego, AZS WAT, Koła Żeglarskiego, Biblioteki Głównej WAT;
 3. Informacja o wydziałach na stoiskach promocyjno - informacyjnych wydziałów oraz Instytutu Optoelektroniki;
 4. Prezentacja wybranych eksponatów i urządzeń przybliżających specyfikę kierunków realizowanych w Akademii;
 • Spotkanie z władzami Akademii i Samorządem Studenckim, prezentacja oferty dydaktycznej - sala kinowa Klubu WAT;
 • Prezentacja poszczególnych wydziałów oraz Instytutu Optoelektroniki - sala kinowa Klubu WAT;
 • Zwiedzanie z przewodnikiem bazy dydaktycznej

od godziny 10:00 darmowa "grochówka wojskowa"

dodatkowe informacje:

Paulina ŁUCZAK Tel. 22 683 79 38 - Sekcja ds Rekrutacji Działu Organizacji Kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej

 *** 

 >>> XII TARGI EDUKACYJNE ABSOLWENT 2014

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła po raz kolejny w targach edukacyjnych, które odbyły się 4-5 marca 2014r. w HALI AWF przy ul. Słowiańskiej.

     Targi miały na celu zapoznanie młodzieży i przyszłych studentów z ofertą edukacyjną wraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju. Oferta targowa kierowana była do osób zainteresowanych kształceniem na różnych szczeblach nauczania oraz do osób chcących podjąć lub zmienić pracę.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku w hali targowej zaprezentowała wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocję i nabór do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej i kandydackiej.

  ...więcej

***

 >>> UWAGA!, ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

     Żołnierze rezerwy chętni do odbycia ćwiczeń wojskowych w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w terminie 10.03.-19.03.2014r. proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim pok. nr 116 lub telefonicznie 957556719 - p. Magdalena PROMIŃSKA-BŁASZCZUK.

***

 >>> INFORMACJA

     Rozmowy kwalifikacyjne w JW 1749 w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 250 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w miesiącu marcu zostaną wstrzymane.
Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.
Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl

***

  >>> UWAGA!